واژه اسکناس ریشه روسی دارد و به معنی پول کاغذی می باشد. تاریخ چاپ و استفاده از اسکناس در ایران به دوره قاجار در سالهای 1229 بر می گردد. اسکناس به مرور زمان و با تغییرات سیاسی هر دوره به فراخور حاکمان دستخوش تغییرات می شده است. با به روی کار آمدن هر پادشاه تصویر وی بر روی اسکناس ها حک می شد. با روی کار امدن پولهای الکترونیک به نظر می رسد باید اسکناس را به موزه  سپرد. در ادامه تصاویر اسکناسهایی که از دوره قاجار تا عصر حاضر چاپ شده اند به رویت شما می رسد.در حال حاضر اسکناس 100 هزار پزویی فیلیپین با ابعاد 356 در 216 میلی‌متر بزرگ‌ترین سایز را در بین تمام اسکناس‌های دنیا دارد. ارزش این برگ معادل 2390 دلار برآورد شده است.


از آن سو، 10 بانی رومانی نیز هم‌چنان رکورددار کوچک‌ترین اسکناس در دنیاست. با طول و عرضی به اندازه 27.5 در 38 میلی‌متر.