توضیح :
1- روش های متنوعی برای کسب بیت کوین رایگان در این سایت وجود دارد
2- علاوه بر بیت کوین رایگان هر هفته نیز قرعه کشی در این سایت انجام می شود.
3- با افزایش میزان بیتکوین و شرکت در قرعه کشی احتمال برنده شدن شما بیشتر می شود.