برای افتتاح حساب بیت کوین به آدرس زیر مراجعه کنید:پس از باز کردن حساب آدرس کیف پول خود را برای برداشت سود و نقل انتقالات ارزی نگهداری کنید.