برای دانلود نرم افزار به سایت ماینرگیت وارد شده ثبت نام کنید و نرم افزار استخراج را دانلود و اجرا کنید. سپس با استفاده از ایمیلی که با آن در سایت ثبت نام کرده اید وارد برنامه شده و ارز مورد نظر خود را استخراج کنید.

در بخش کاربری (Doshboard) مقدار ارز استخراج شده خود را می توانید ببینید.

فیلم آموزشی :
مطالب مرتبط :